Seminarium „Zmiana społeczna” w Sławieńskim Domu Kultury

czerwiec 15, 2012 · Autor: Aneta Olszacka

„Zmiana społeczna” – to tytuł kolejnego seminarium, które zostało zorganizowane 5 czerwca 2012 r. w ramach realizacji projektu „Zachodniopomorskie Forum Kultury- sieć animatorów w działaniu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym razem uczestnicy projektu oraz przedstawiciele innych zainteresowanych instytucji oraz środowisk artystycznych spotkali się w Sławieńskim Domu Kultury, by wysłuchać wykładu przygotowanego na ten ww. temat przez eksperta – Jacka Gralczyka. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że żyjemy w ciągłym procesie „zmiany” – zmieniają się zarówno społeczności, jak i otaczająca rzeczywistość, na co wpływ może mieć również kultura i z czego kultura może czerpać. Do zmiany trzeba być pozytywnie nastawionym, bo to jest droga do rozwoju – musimy wszyscy uczyć się wspólnie uczestniczyć w tym procesie i uczyć się poszukiwania sposobów rozwiązania problemów, na które nieustannie napotykamy.
Każda zmiana otoczenia i społeczności jest również impulsem do zmian w działaniach animatorów kultury, do dalszej motywacji i chęci doskonalenia warsztatu pracy, a to z kolei jest szansa by środowisko kultury współuczestniczyło w inicjowaniu kolejnych zmian.
Dlatego bardzo ważną wartością w naszych środowiskach, o którą wspólnie musimy dbać jest współpraca oraz odpowiedzialność za to co indywidualnie i wspólnie robimy dla lokalnych społeczności i lokalnymi społecznościami.
Podczas seminarium zaprezentowano również Zachodniopomorskie Forum Kultury oraz dotychczasowe działania podjęte w ramach realizacji projektu.

Skomentuj


Skip to content