AUDIENCE DEVELOPMENT czyli ROZWÓJ WIDOWNI – II cykl warsztatów w ramach projektu „ZFK-sieć animatorów w działaniu”

kwiecień 28, 2012 · Autor: Aneta Olszacka

Rozwój widowni był głównym tematem ostatnich warsztatów w Starej Studnicy/gmina Kalisz Pomorski (21 i 22 kwietnia br.) oraz  seminarium w Goleniowskim Domu Kultury (23 kwietnia br.), w których uczestniczyli animatorzy realizujący projekt „Zachodniopomorskie Forum Kultury-sieć animatorów w działaniu” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczestnicy projektu reprezentują ośrodki i domy kultury w Kaliszu Pomorskim, Złocieńcu, Sławnie, Lubniewicach, Pełczycach, Goleniowie, Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie oraz z Fundacji Kultury i Sportu „Prawobrzeże” ze Szczecina przy współpracy z Towarzystwem Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN EXPO.

Jest to projekt edukacyjny, podnoszący kwalifikacje i umiejętności animatorów z zakresu diagnozy społecznej, rozwoju i budowy widowni, zewnętrznego finansowania przedsięwzięć artystycznych oraz ich organizacji w nietypowych miejscach.  Jego końcowym efektem będzie broszura – podręcznik dobrych praktyk oraz film dokumentujący animacje artystyczne, które co ważne animatorzy zorganizują wspólnie, jako partnerzy projektu.

Trenerem warsztatów oraz ekspertem seminarium  była AGNIESZKA WLAZEŁ -Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Animacja Kultury) i European Diploma in Cultural Project Management – dyplomu Fundacji M. Hictera z Brukseli wspieranego przez Radę Europy, Unię Europejską i UNESCO. Koordynatorka projektów kulturalnych: interdyscyplinarnych, filmowych, tanecznych i edukacyjnych. Przez piętnaście lat Wiceprzewodnicząca Federacji Niezależnych Twórców Filmowych. Pomysłodawca i szef wielu warsztatów finansowanych z Programu “Młodzież” Komisji Europejskiej. Nagrodzona Złotym Medalem światowej Unii Filmu Niezależnego UNICA za całokształt działalności. Dyrektor Festiwalu Re:wizje Inwazja Sztuki Niezależnej (www.rewizjewarszawa.pl). Pomysłodawczyni i koordynator River//Cities – platformy współpracy organizacji kultury europejskich miast nadrzecznych (www.river-cities.net). Autorka wydarzeń artystycznych nad Wisłą. Prowadziła zajęcia z Rozwoju widowni na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspertka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz EACEA – Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej). Pani Agnieszka jest Prezeską  Fundacji Impact propagującej koncepcję Rozwoju widowni w Polsce i przekazała swoje dotychczasowe doświadczenia oraz podzieliła się z nami przebiegiem pilotażowego projektu realizowanego we współpracy z dwoma brytyjskimi ekspertami PAULEM BOGENEM (Trans Europe Halles) i DAVIDEM BROWNLEE (szef Audiences UK)  którego zadaniem jest popularyzacja w Warszawie i Polsce koncepcji audience development / rozwój widowni. Jest to temat trudny i raczkujący w Polsce, z którym warto się zmierzyć. Możemy więc czerpać z doświadczeń zaproszonego eksperta i Wielkiej Brytanii gdzie audience development jest szeroko stosowaną metodą – sposobem pracy organizacji, firm i instytucji sektora kultury, który skoncentrowany jest na rozwoju ilościowym i jakościowym widowni. Na warsztatach nie zostały podane gotowe uniwersalne sposoby/recepty i zdajemy sobie wszyscy sprawę, że audiencje development do proces długofalowy, który stawia widza w centrum codziennych działań instytucji kultury– ale przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy i wymiany doświadczeń możemy podjąć w dalszej części projektu próby budowy widowni podczas wspólnej organizacji kilku wydarzeń kulturalnych, a przyszłości przenieść te doświadczenia do naszej codziennej pracy.

Skomentuj


Skip to content