Sympozjum Kulturotwórcza rola małych ośrodków

marzec 2, 2012 · Autor: Aneta Olszacka

W sobotę 25 lutego 2012 r. w Pałacu Wedlów w Kaliszu Pomorskim przy współpracy Zachodniopomorskiego Forum KulturyFundacją Moje Archiwum zorganizowane zostało spotkanie pod hasłem „Kulturotwórcza rola małych ośrodków”. Spotkanie przybrało charakter debaty o szybko zmieniającej się przestrzeni kultury oraz roli ośrodków kultury w małych i średnich miejscowościach. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki badań o przestrzeni funkcjonowania sektora kultury, w tym wyniki badań Regionalnego Obserwatorium Kultury – Centrum Badawczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznaliśmy modele funkcjonowania instytucji kultury w niewielkich miejscowościach na przykładzie Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, Muzeum Oręża Polskiego Kołobrzegu, a także działania kulturalne organizacji pozarządowych i ich formy współpracy z ośrodkami/ domami kultury na przykładzie Fundacji „Moje Archiwum” oraz Stowarzyszenia „Teatr Brama”.

Uczestnicy sympozjum zostali zapoznani z genezą powstania Forum Kraków oraz Zachodniopomorskiego Forum Kultury.

Sympozjum zakończone było panelem dyskusyjnym, podczas którego rozmawiano o mechanizmach funkcjonowania ośrodków kultury, o działaniach animatorów, potrzebie współpracy i realizowaniu partnerskich działań.
Prelegentami podczas sympozjum byli: Jan Ciesielski – Fundacja „Moje Archiwum”, Tomasz Bukowski – dyrektor Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, Joanna Szczepanik –kulturoznawca, koordynatorka programowa sympozjum, Daniel Jacewicz- Stowarzyszenie Teatr Brama, Marek Sztark – Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szczecin Expo.

Komentarze

Skomentuj