Zachodniopomorskie Forum Kultury – sieć animatorów w działaniu

marzec 2, 2012 · Autor: Aneta Olszacka

To tytuł projektu opracowanego przez Zachodniopomorskie Forum Kultury. Liderem projektu i koordynatorem jest Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim. W jego realizacje zaangażowane są inne podmioty będące aktywnymi członkami ZFK, tj. Złocieniecki Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, Goleniowski Dom Kultury, Nowogardzki Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach, Kamieński Dom Kultury, Sławieński Dom Kultury, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szczecin Expo, Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”.

Koncepcję projektu opracowaliśmy wspólnie podczas dwudniowego spotkania Forum w Studnicy 14-15 listopada 2011 r. Przyjęliśmy, że celem głównym naszego projektu jest wzmocnienie i rozszerzenie Zachodniopomorskiego Forum Kultury, jako sieci podmiotów kultury w regionie. Celami szczegółowymi naszego sieciowego działania w 2012 r. będzie podnoszenie kompetencji w zakresie rozwoju widowni oraz zmiany społecznej.

Projekt zakłada realizację kwartalnych spotkań o charakterze debat i szkoleń, z udziałem zewnętrznych ekspertów, cykl czterech dwudniowych warsztatów dla pracowników z poszczególnych instytucji biorących udział w projekcie, organizację trzech wydarzeń artystycznych w wybranych podczas warsztatów miejscowościach (łączących wiedzę zdobytą podczas warsztatów na temat rozwoju widowni i zmiany społecznej). Dodatkowo chcemy wyprodukować film dokumentalny i wydać publikację podsumowującą projekt.

Na ww. działania otrzymaliśmy dofinansowanie z MKiDN w wysokości 64 700 zł w ramach Programu Edukacja kulturalna.

Skomentuj