Powstało Zachodniopomorskie Forum Kultury

luty 20, 2012 · Autor: Aneta Olszacka

Zachodniopomorskie Forum Kultury powstało pod auspicjami Forum Kraków i zaczęło regularnie się spotykać od sierpnia 2011 roku. Podczas spotkań dyskutuje się na tematy najbardziej aktualne związane z kulturą tj. instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych ukierunkowanych na rozwój kulturalno-społeczny środowiska lokalnego.

Obecnie aktywnymi członkami zachodniopomorskiego Forum Kultury są:

  • Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim,
  • Złocieniecki Ośrodek Kultury,
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach,
  • Goleniowski Dom Kultury,
  • Nowogardzki Dom Kultury,
  • Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach,
  • Kamieński Dom Kultury,
  • Sławieński Dom Kultury,
  • Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szczecin Expo,
  • Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”.

Sekretariat prowadzi Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, gdzie również odbyło się pięć dotychczasowych spotkań. Na pierwszym z nich w sierpniu 2011 r. odbyła się dyskusja na temat potrzeby założenia i sformalizowania sieci Zachodniopomorskiego Forum Kultury. W spotkaniu wzięli udział głównie beneficjenci Programu Dom Kultury Plus, ale wszyscy uczestnicy wyrazili otwartość na innych reprezentantów instytucji kultury, którzy chcą wziąć aktywny udział w dyskusjach.

Spotkanie 11.10.2011 r. zdominował temat nowej ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej, a także pomysł wspólnego działania projektowego w regionie Pomorza Zachodniego. Tak doszło do kolejnego dwudniowego spotkania 14-15 listopada 2011 r., podczas którego wspólnie opracowaliśmy projekt Zachodniopomorskie Forum Kultury – sieć animatorów w działaniu złożony do MKiDN w ramach Programu Edukacja kulturalna. Na spotkaniu, w oczekiwaniu na wyniki z ministerstwa kultury, 4 stycznia 2012 r. opracowaliśmy umowę partnerską między 10 podmiotami, które miałyby współrealizować ww. projekt.

Ostatnie spotkanie ZFK odbyło się 10 lutego 2012, tuz po ogłoszeniu wyników. Dumni z tego, że nasz projekt znalazł się na liście dofinansowanych przez Ministra Kultury przedsięwzięć przystąpiliśmy do naniesienia koniecznych zmian w budżecie oraz w harmonogramie.

Zachodniopomorskie Forum Kultury to nie tylko praca nad wspólnym projektem. To również możliwość prezentacji dorobków poszczególnych instytucji kultury, możliwość podzielenia się dobrymi praktykami związanymi z animacją kulturalną w swoich środowiskach. Tego rodzaju prezentacje dają możliwość stworzenia i indywidualnego korzystania z „banku pomysłów”, innowacyjnych projektów, warsztatów artystycznych, a dyskusje mogą być płaszczyzną do rozwiązania aktualnie nurtujących problemów. Jako pierwsi na naszych spotkaniach dobre praktyki zaprezentowali: Zbigniew Łukaszewski – prezentując działalność Goleniowskiego Domu Kultury oraz Józef Szkandera – pokazując projekty realizowane przez Fundację Kultury i Sportu Prawobrzeże w Szczecinie.

Skomentuj


Skip to content